MENÜ
Főoldal
Magunkról
Kiút Tábor
Közhasznúsági jelentés
Elérhetőség
Utca
Támogatók, adományozók
munkatársaink szakdolgozatai
"Galéria"
Hírlevél
Linkek
Egyszázalék
Fórum
Galéria


1. A Kiút Egyesület adatai

2. Egyesületünk története, célja

3. Szervezeti felépítés

4. Dokumentumok

5. Edigi tevékenységek

 

 

1. A Kiút Egyesület adatai

 Név: KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület

Székhely: 1072 Budapest Rákóczi út 34.

Nyilvántartási szám: 6408

Bírósági bejegyzési szám: 6408/9.Pk.60173/1995/2., közhasznú: 1998.január 1.

Adószám: 18069668-1-42

Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11702023-20617433


2. Egyesületünk története, célja

1995. februárjában szociális munkások, pszichiáterek, egészségügyi dolgozók és önkéntes segítők alapították.

Programjainkat önkéntes munkával, az adott projektre nyert pályázati összegből és adományokból tudjuk megvalósítani. Az egyesületünk tevékenységével összekötő kapocsként illeszkedik a meglévő szociális és egészségügyi szolgáltató intézményi rendszerhez. Folyamatos gondozást, támogatást biztosít az egyének, családok számára.

Célunk a hátrányos helyzetű, szegény, nagycsaládokban felnövekvő gyermekek és fiatalok szocializálása, a bajba jutottak, a szegény egyének és családok, hajléktalanok segítése, támogatása. Feladataink megvalósítása során hangsúlyt kap a hajléktalanság és a mentálhigiénés problémák kezelése, melyekhez szervesen kapcsolódik a szociális munka. A tevékenység munkacsoportokban, különböző segítési formák alkalmazásával, személyenként és programonként változó időtartamig történik. Megjelenik az egyéni esetkezelés, az egyéni-, a csoport-, és a családterápia. Szerepet kap az önsegítés, mint a gyógyulást megerősítő közösségi forma.

Az egyesület munkatársai: szociális munkások, pszichiáter, művelődésszervezők és önkéntesek.

 

3. Szervezeti Felépítés

Elnökség:

Dr. Bodor György - elnök

Kölesné B. Zsuzsa - alelnök, szociális munkás, tereptanár

Laklia Réka - elnökségi tag 

Irodavezető, szakmai vezető:

Kölesné  Bukovics Zsuzsanna

Munkatársak

Mészáros Eszter - utcai szociális szolgálat, programszervező

Laklia Réka - programszervező

Önkéntesek:

Boda Boglárka, Kiss Kornél, Stefanovics Zsóka, Janek Hajnalka, Oláh Edit, Sándor Mátyás, Németh Erzsébet

 

4. Dokumentumok

 A Kiút Egyesület X.számú alapszabálya 

Éves beszámolóink és közhasznúsági jelentéseink megtekinthetőek az Országos Bírósági Hivatal Civil szervezetek névjegyzékében.

https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke

adószámunk megadása után: 18069668-1-42.

 

5. Eddigi tevékenységek

 

Szociális és mentális tanácsadás

Az egyesület tevékenységét az Információs és Tanácsadó Iroda fogja össze. Itt történik a szakmai tevékenység koordinálása, a team megbeszélések, az esetmegbeszélő csoportok, a szupervízió megtartása.  Munkatársaink szociális és mentális tanácsadást tartanak, mely bárki által igénybe vehető.

 

Utcai szociális munka

Az egyesület szociális munkásai, segítői rendszeresen végeznek szociális munkát. Ennek során, mintegy négyszázötven hajléktalan polgárral történt kapcsolat felvétel, melyek közül száz-százhúsz  személy gondozása, szociális ügyeik intézése folyamatos. A 2010-es évben a VII. kerületben és az V. kerületben látunk el folyamatosan  utcai szolgálatot.

 


 
Hátrányos helyzetű  roma és nem roma származású, 
közép  és enyhe fokban értelmi sérült gyermekek habilitáló,
szocializáló  programja 

Tizenötödik éve folyik 30-35 fő részvételével, a szegény, roma, nagy családból származó, gyermekek programja, mely az általános iskolába kerüléstől, egészen az önálló élet felé tett első lépésekig kíséri, személyes kapcsolati tőkével megtámogatva útjukat.

Havi rendszerességgel családias programokat (habilitáló kézműves foglalkozásokat, mozit, kirándulást, önismereti és csoport-tréninget) szervezünk számukra, melynek elsődleges célja a saját helyzetük pontos ismerete, jogaik és kötelességeik „tanítása”. Önmaguk és a másságuk elfogadása és elfogadtatása. Ezt a tevékenységünket pszicho-pedagógus, pszichiáter, szociális munkás koordinálja és mintegy 4-6 fő önkéntes segítő végzi. Havi rendszerességen túl a gyermekek bármikor megkereshetnek bennünket.

Bensőségesen, családiasan ünneplünk Karácsonykor, Húsvétkor. A 2009-ben, karácsonykor a családok, testvérek és az egyesület külön-külön készültek műsorokkal, (dalokkal, versekkel)  melyet ajándékként átnyújtottak egymásnak

A legnagyobb élmény azonban a nyári tábor, amit idén tizenötödször szeretnénk megrendezni. A táborba a  IV., VII., XIII., XIV.,  XXII. kerületből  és több vidéki településről ( Alattyán, Jobbágyi, Pilis, Szabadszállás) érkeznek a gyerekek.

A KIÚT Tábor egy nagy családi összejövetel, a 2009-es évben Balatonalmádiban nyaraltunk, a "régiek" (5-8 éve rendszeres résztvevői programjainknak) között új gyerekek is voltak (felcseperedett testvérek, szomszédok), akik közül sokan, ezen a nyáron látták először a Balatont. A strandolás mellett minden nap, reggel és este tartottunk egy közös beszélgetést, amikor is bárki elmondhatta élményét vagy éppen nem tetszésének adhatott hangot. Napi rendszereséggel tartottunk kézműves v. képzőművészeti foglalkozást, amelyeken egyénenként és csoportosan is alkothattak. A táborban a gyerekeket mindig meghallgatjuk és figyelembe vesszük igényeiket, véleményüket.


TÁMOP 5.3.3.

 "KÉZEN FOGVA" - A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő program

(A Nonprofit Alapítvánnyal közös projekt)
 
A projekt célja, a  Kiút Egyesület és a Nonprofit Alapítvány tevékenységi körében feltűnő hajléktalan emberek komplex társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkoztatásuk fejlesztésével, foglalkoztatási, lakhatási, szociális helyzetük javításával. Célunk 20 hajléktalan ember bevonása a programba, kulcsképességeik fejlesztése, a hatékony álláskereséshez szükséges ismeretek átadása számukra, a motivációjuk fenntartása és egyéni gondozási terv alapján szociális, mentális támogatásuk, munkahelykeresés és munkaerő-piaci re-integrációjuk megvalósulása.

 

Az Erzsébetvárosi Közösségi Házban végzett tevékenység

A 2009-es évben először hirdettük meg művészeti pályázatunkat az Erzsébetvárosi Közösségi Házzal közösen, melynek - a Szolidaritás Napja jegyében -, a „szegénység” volt a témája. A Szegénység Elleni Küzdelem Világnapjával kezdődött több hetes programsorozatunk (előadások, kerekasztal beszélgetés). A havi gyerekprogramhoz csatolva – a díjkiosztó ünnepség, egy fergeteges Mikulás napi koncert és maga a Mikulás érkezése zárta a sort. Az
 

 Gyakorlat és terepmunka biztosítása

Különböző  oktatási intézmények ( ELTE, WJF,  NSZFI - Salgótarján Soterline, Csúcs ’91) tanulói számára biztosítunk gyakorlati és terepmunka lehetőséget. 

 

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Oszd meg a Citromail-lel! Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez Add az RSS olvasódhoz


Counter Powered by  RedCounter